Hytteregler

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

HHTs tilbud inngår i Den Norske Turistforenings (DNTs) landsomfattende hytte- og rutenett. De deles inn i tre kategorier: betjente, selvbetjente (låst, proviant) og ubetjente (låst, ikke proviant). HHTs ubetjente hytter er utstyrt med ved, gass eller strøm til koking, kopper og kar, ullpledd. Du må ha med sovepose og mat. Se ellers generell informasjon og eventuelle opplysninger om utstyr under beskrivelsen av hver enkelt hytte på UT.no.

Bare medlemmer får deponere på nøkkel, som er tilgjengelig ved å henvende seg til DNT sentralt eller en lokalforening. Standardnøkkelen går til alle selvbetjente og ubetjente hytter, og man betaler et depositum, p.t. kr 100,-. Hvis man ikke fornyer medlemskapet sitt, skal nøkkelen leveres inn igjen, og man får tilbake pengene.

Ikke-medlemmer har adgang bare i følge med medlemmer.

Tilsynet med hyttene gjøres på dugnad, så send en liten takk til tilsynet når du besøker ei hytte og hjelp til å gjøre jobben deres lystbetont med å følge deres anvisninger på hytta og forlate den i ryddet og rengjort stand.