KART OVER HYTTENE

Finnsbråten, lengst sør i vårt område, stengte for godt 1. juni 2021.
Finnsbråten, lengst sør i vårt område, stengte for godt 1. juni 2021.

Dette kartet viser plasseringen for HHTs overnattingshytter. Det finnes en lang rekke stier i området. En hovedforbindelse er Rondanestien som binder sammen hyttene fra sør til nord, bortsett fra Stenfjellhytta, Lageråkvisla, Åkersætra og Skolla. Birkebeinerstien går fra Rena via Åkersætra til Sjusjøen.