KART OVER HYTTENE

Kartet nedenfor viser plasseringen for HHTs hytter. Det finnes en lang rekke stier i området. En hovedforbindelse er Rondanestien som binder sammen hyttene fra sør til nord, bortsett fra Stenfjellhytta, Lageråkvisla, Åkersætra og Skolla. Birkebeinerstien går fra Rena via Åkersætra til Sjusjøen.

Klikk på kartet nedenfor hvis du vil gå videre til kart over området på ut.no der du finner informasjon om hyttene og stiene i området.