KART OVER HYTTENE

Dette kartet viser plasseringen for HHTs overnattingshytter. Det finnes en lang rekke stier i området. En hovedforbindelse er Rondanestien som binder sammen hyttene fra sør til nord, bortsett fra Stenfjellhytta, Lageråkvisla, Åkersætra og Skolla. Birkebeinerstien går fra Rena via Åkersætra til Sjusjøen.