LØTEN KRETS

Løten krets av HHT har som formål å legge til rette friluftslivstilbud i Løten i nært samarbeid med hovedforeningen. Det er de HHT-medlemmene som har postadresse Løten som tilhører Løten krets. 

Leder

Rolf Kjellmo

rkjellmo@bbnett.no906 97 522

Nestleder 

Knut Holenknut.holen@avinor.no950 63 801
Kasserer

Kirsten Alfei

ki-alf@frisurf.no

911 86 735

SekretærEmilie W. Andersenemiliewa09@gmail.com954 70 299
StyremedlemKirsten Nereng Bergsengkbergsen@bbnett.no

952 39 725

Styremedlem

Jan Johnsrud

jan.johnsrud@ha-nett.no930 43 577
Leder Barnas TurlagBrina Vergebcs90@hotmail.com957 86 567
VaramedlemErik Stensby Bakkestuenerik.stensby.bakkestuen@elvia.no      959 81 725