Onsdagsgruppa

Foto: Sidsel Gotaas

Onsdagsgruppa er et tilbud til alle som har mulighet til å bruke formiddagen onsdag til å dra på tur – vinter som sommer. Onsdagsturene har deltagere fra nær sagt alle kommuner på Hedmarken. Det er ingen påmelding eller medlemskap. Men meld deg gjerne inn i Hamar og Hedemarken Turistforening. På hver tur deltar 20 – 50 personer.   

Deltagerne på tur med Onsdagsgruppa har i prinsippet samme ansvar som om de gikk på tur på egenhånd. Dette vil si at de som deltar, på forhånd skal ha vurdert sine egne ferdigheter og sin egen kondisjon i forhold til den turen de vil være med på. Ta kontakt med den som er satt opp som kontaktperson, hvis du er i tvil om vanskelighetsgrad. Dersom det likevel skulle oppstå problemer eller skader i forbindelse med gjennomføringen av den planlagte turen, er ikke Onsdagsgruppa økonomisk ansvarlig for de uhell og skader som måtte inntreffe.

Likevel, fordelen med å være deltager på fellestur er at du kan være trygg på ikke å gå deg bort, og at du får hjelp om du skulle få problemer.

VELKOMMEN!

KONTAKTPERSONER:

Leder og sekretær: Laila Mærde Dragerengen, Korsgata 21, 2315 Hamar. Tlf.418 09 778  E-post: laila.m.dragerengen@gmail.com

Onsdagsgruppas styre består av representanter fra de tre utvalgene: Laila Mærde Dragerengen, Anna Teresa Kozlowska, Nils Jørgen Hervig og Hans Martin Nissen.

Vinterutvalget:
Laila Mærde Dragerengen, Korsgata 21, 2315 Hamar. Mobilnr. 418 09 778  E-post: laila.m.dragerengen@gmail.com
Dag Erik Hovde, Dalaustv 370, 2386 Brumunddal. Tlf. 62 34 62 05, mobilnr. 959 81 057
Harald M. Normann, Brumundv 172, 2386 Brumunddal. Mobilnr. 909 68 024  E-post: hamano1937@gmail.com

Sommerutvalget:
Hans Martin Nissen, Kongsvegen 528, 2310 Furnes. Mobilnr. 454 13 669. E-post: hans.martin.nissen@gmail.com
Anna Teresa Kozlowska, Toppenvegen 6 B, 2318 Hamar. Mobilnr. 402 44 569 E-post: a.teresa.k@gmail.com 

Fjellturutvalget:
Hans Martin Nissen, Kongsvegen 528, 2310 Furnes. Mobilnr. 454 13 669. E-post: hans.martin.nissen@gmail.com
Anna T. Kozlowska, Toppenvegen 6 B, 2318 Hamar. Mobilnr. 402 44 569. E-post: a.teresa.k@gmail.com
Erik Mathiesen, Jessnesv 191, 2320 Furnes. Tlf. 62 35 85 37, mobilnr.417 59 183.  E-post: aevibo@gmail.com
Nils Jørgen Hervig, Stangevegen 82, 2321 Hamar. Mobil 900 37 156. E-post: nils.hervig@online.no

Internettkontakt:
Harald M. Normann, mobilnr. 909 68 024  E-post hamano1937@gmail.com
og Laila Mærde Dragerengen, mobilnr. 418 09 778  E-post: laila.m.dragerengen@gmail.com