Priser for overnatting 

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Overnattingspriser per natt på HHTs hytter fra 21. april 2021:

Pga de nye smitterestriksjonene i 2021 har vi endret reglene for bruk av våre overnattingshytter. Framover må man leie hele hytta, ikke bare enkeltsenger. Det er ikke mulighet for drop-in eller dagsbesøk.Av smittevernhensyn legges hele hytta ut til fast pris pr. døgn. Det betyr at du får hytta alene for deg og ditt følge. Alle som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. Kun DNT-medlemmer kan bestille. Ubetjente hytter koster 560,- pr. døgn, og selvbetjente hytter (Målia og Øyungshytta) koster 850,- pr. døgn (fra kl. 12:00 ankomstdag - kl. 12:00 avreisedag). Les mer her.

Kontonummer: 1822.03.76326

For betaling via utenlandsk bank:
IBAN NO82 1822 0376 326
SWIFT SHEDNO 22
Bankens navn: SpareBank 1 Østlandet
Adr.: Torggata 12/14, 2317 Hamar

Bare medlemmer får deponere på nøkkel, som er tilgjengelig ved å henvende seg til DNT sentralt eller en lokalforening. Standardnøkkelen går til alle selvbetjente og ubetjente hytter, og man betaler et depositum, p.t. kr 100,-. Hvis man ikke fornyer medlemskapet sitt, skal nøkkelen leveres inn igjen, og man får tilbake pengene.

Ikke-medlemmer har adgang bare i følge med medlemmer.


Dagsbesøk/ teltere

Dagsbesøk på hyttene uten å ha forhåndsbestilt overnatting er ikke tillatt (pga behov for sporbarhet av smitte).

Overnatting

Opphold fra et døgn til det neste.