Ringsaker krets

Medlemmene i DNT med postadresse i Ringsaker kommune, med unntak av Brøttum, Lismarka og Mesnali, er organisert i Ringsaker krets av HHT. Kretsens formål er å tilrettelegge og informere om turmuligheter i nærområdet, og å vedlikeholde stiene.

Styret

Verv

Navn

Adresse

Postnummer + sted

Mobil

Epost

Leder

Helge Stikbakke

Stensengdalen 399

2355 Gaupen

913 78 406

helge.stikbakke@gmail.com

Nestleder

Anne Frogner Mausethagen

Kongsvegen 550

2320 Furnes

481 73 338

annefmaus@gmail.com

Kasserer

Harald Solberg

Flesakervegen 10

2385 Brumunddal

957 69 860

haraldpaahauen@gmail.com

Sekretær

Marit R Langerak

Nerholtvegen 3

2387 Brumunddal

996 09 530

maritrlangerak@mns.com

Styremedlem Turutvalget

Leif Bjarne Steinbakken

Mæhlums-      gutua 121

2387 Brumunddal

905 88 587

leifbjarnesteinbakken@gmail.com

Styremedlem Sti- og løypeutvalget

Helge Tørud

Minkholen 19

2386 Brumunddal

947 92 202

heltorud@bbnett.no

Styremedlem Barnas Turlag

Gunhild Sem

Slåttsvevegen 20

2386 Brumunddal

988 53 639

gunhildsem@hotmail.com

Vara

Tove Lundgård Pedersen

Bjørkevegen 30

2385 Brumunddal

993 29 067

tovelundgaard@hotmail.com

Vara

Marit Helene Sund Storlien

Storlisvegen 320

2380 Brumunddal

97116649

marit.storlien@ntnu.no