Ringsaker krets

Medlemmene i DNT med postadresse i Ringsaker kommune, med unntak av Brøttum, Lismarka og Mesnali, er organisert i Ringsaker krets av HHT. Kretsens formål er å tilrettelegge og informere om turmuligheter i nærområdet, og å vedlikeholde stiene.

Styret

Verv

Navn

Adresse

Postnummer + sted

Mobil

Epost

Leder

Helge Stikbakke

Stensengdalen 399

2355 Gaupen

913 78 406

helge.stikbakke@gmail.com

Nestleder

Anne F. Mausethagen

Kongsvegen 550

2320 Furnes

481 73 338

Kasserer

Harald Solberg

Flesakervegen 10

2385 Brumunddal

957 69 860


Sekretær

Marit R. Langerak

Nerholtvegen 3

2387 Brumunddal

996 09 530


Styremedlem turutvalget

Leif Bjarne Steinbakken

Mæhlumsgutua 121

2387 Brumunddal

905 88 587


Styremedlem sti- og løypeutvalget

Helge Tørud

Minkholen 19

2386 Brumunddal

947 92 202


Styremedlem Barnas Turlag

Heidi Frogner909 42 350


Varamann

Einar Haakon Røhr

Prestegårdsskogen 3

2390 Moelv

951 36 644


Varamann

Marit Helene Sund Storlien

Storlisvegen 230

2380 Brumunddal

971 16 649