STANGE KRETS

Medlemmene i Den Norske Turistforening med adresse i Stange kommune er organisert i Stange krets av HHT, som har som mål å legge til rette og informere om lokale turmuligheter. Forskjellige lag og grupper tilknyttet Stange krets står for stimerking i sine områder.

Leder: Aud Norstad, Vestbygdvegen 209, 2335 Stange    Tlf. m: 992 59 904      e-post: rondua1952@gmail.com  

Nestleder: Jan Schrøder, Hvervagutua 36, 2312 Ottestad   Tlf.: m: 913 89 709   

Kasserer: Brit Karlsen, Tangenv 606, 2335 Stange   Tlf.: 482 41 200  

Sekretær: Trine Lauritzen, Fokholgutua 324, 2335 Stange   Tlf.: 934 03 500  

Styremedlem: Thor Ludvig Løken, Stangev 912, 2335 Stange   Tlf.: 907 25 185   

Vararepresentanter:

1. Kjell Vidar Holen, Momyrvegen 21, 2334 Romedal. Tlf.: 994 91 179   

2. Asbjørn Korsbakken, Amundrudgutua 2, 2330 Vallset. Tlf.: 971 36 689 

Representanter i utvalg i HHT:

Turutvalget: Kjell Vidar Holen

Sti- og løypeutvalget: Jan Schrøder

Barnas Turlag: Leif Grande, Tangenv 22, 2337 Tangen   Tlf. 932 46 095