STANGE KRETS

Medlemmene i Den Norske Turistforening med adresse i Stange kommune er organisert i Stange krets av HHT, som har som mål å legge til rette og informere om lokale turmuligheter.

Fra venstre: Thor Ludvig Løken, Brit Karlsen, Asbjørn Schjerve, Trine Lauritzen og Jan Schrøder.
Fra venstre: Thor Ludvig Løken, Brit Karlsen, Asbjørn Schjerve, Trine Lauritzen og Jan Schrøder. Foto: Aud Norstad

Leder: Asbjørn Schjerve, Vardebergvegen 123, 2337 Tangen    Tlf. m: 911 25 593     e-post: asbjorn.schjerve@gmail.com  ​​​​​​​

Nestleder: Jan Schrøder, Hvervagutua 36, 2312 Ottestad   Tlf.: m: 913 89 709      e-post: al-gjes@online.no 

Kasserer: Brit Karlsen, Tangenv 606, 2335 Stange   Tlf.: 482 41 200  

Sekretær: Trine Lauritzen, Fokholgutua 324, 2335 Stange   Tlf.: 934 03 500  

Styremedlem: Thor Ludvig Løken, Stangev 912, 2335 Stange   Tlf.: 907 25 185   

Repr. for Barnas Turlag: Anna Wang Mikkelsen, tlf 970 62 024 , e-post: annaw.mikkelsen@gmail.com

Vararepresentanter:

1. Kjell Vidar Holen, Momyrvegen 21, 2334 Romedal. Tlf.: 994 91 179   

2. Lise Cathrine Pedersen, Ottestad, tlf 415 74 791, e-post: lise.cathrine.pedersen@innlandetfylke.no

Representanter i utvalg i HHT:

Turutvalget: Kjell Vidar Holen

Sti- og løypeutvalget: Jan Schrøder