Styret i Hamar og Hedemarken Turistforening

Kristen Bartnes

styreleder

epost: kristen.bartnes@gmail.com
                                                                  mobil: 907 68 560

Bente Sund Langøigjelten

Nestleder i styret og leder sti- og løypeutvalget

epost: bente@langoigjelten.com

mobil: 900 78 873

Rolf Kjellmo

Leder i Løten krets

epost: rkjellmo@bbnett.no

mobil: 906 97 522Aud Norstad
Hyttekoordinator

epost: rondua1952@gmail.com

mobil: 992 59 904

Helge Stikbakke

Leder i Ringsaker krets

epost: helge.stikbakke@gmail.com

mobil: 913 78 406

Turid Borud

leder i turutvalget

epost: turidborud@gmail.com
                                                                           mobil: 907 25 853

Charlotte Wahlquist Christiansen

Leder for barn og unge

epost: charlottewahlquist@gmail.com 

mobil: 480 47 311

Asbjørn Schjerve

Leder Stange krets

e-post: asbjorn.schjerve@gmail.com

mobil: 911 25 593