Hva innebærer det å være turleder i Barnas Turlag?

Foto: Torill Fjeldstad Grande

Å være turleder i Barnas Turlag innebærer å ha ansvar for turen, men det er ALLTID foreldre som har ansvar for egne barn.

Man bestemmer selv hvor mange turer man ønsker å ha ansvar for. Én tur er mye bedre enn ingen turer. Hvor og når turen skal foregå er også i stor grad opp til turleder, og er en del av den helhetlige planleggingen av Barnas Turlag-programmet. Turlederen tilrettelegger for aktiviteten, har oversikt over gruppa, har sikkerhetsutstyr tilgjengelig og er kontaktperson.

Planlegging av turer

Vi planlegger turene i Barnas Turlag halvår for halvår. 1. halvår planlegges innen 1. desember året før, mens 2. halvår planlegges innen midten av mai.

Risikovurdering av turene

Vi følger en DNT-struktur med å forberede turen gjennom en risikovurdering. Hver tur risikovurderes av den aktuelle turleder. Dette er knyttet opp til «Min side» på hht.no .

Krav til turleder

At man trives på tur sammen med barnefamilier

Positiv, imøtekommende og løsningsorientert.

Godt forberedt

Kjennskap om turen, terreng og utfordringer som kan oppstå

Kjennskap til hva man skal gjøre dersom noe uforutsett oppstår

Godkjent politiattest for turledere som leder overnattingsturer

Anbefalinger

Medturleder sammen med en annen erfaren turleder

Vi anbefaler å bli med som medturleder i starten for å komme i gang.

Dagsturer

DNT Ambassadørkurs eller Aktivitetslederkurs

Førstehjelpskurs (enten via HHT eller annet, f.eks. jobb)

Overnattingsturer i nærområdet

Grunnleggende turlederkurs (minst en av turledere må ha dette)

Godkjent politiattest

Overnattingsturer i høyfjellet

Sommerturlederkurs (minst en av turledere på turen må ha dette)

Godkjent politiattest