Bli turleder

Fra HHTs grunnleggende turlederkurs på Skolla i 2021.
Fra HHTs grunnleggende turlederkurs på Skolla i 2021. Foto: Jon Simensen

Har du vært mye på tur og ønsker å ta med andre ut? Fungerer du godt i ei gruppe med ulike mennesker og kan ta beslutninger på vegne av andre? Har du lyst til å være turleder på DNTs fellesturer? Da er DNTs turlederutdanning noe for deg!

Bli turleder i HHT

Hamar og Hedemarken Turistforening har over 200 turer og arrangementer i året, og til dette trenger vi godkjente turledere. HHT gjennomfører hvert år turlederkurs etter DNT-modellen. Har du lyst til å prøve deg som turleder i nærmiljøet, i fjellet om sommeren eller på ski om vinteren, er det bare å ta kontakt. Send en e-post til hht@dnt.no .

Ulike nivåer

En turlederutdanning har til hensikt å formidle kompetanse til å lede turer og kurs på sitt nivå. DNTs turlederutdanning gir deg muligheten til å utdanne deg til DNT- turleder på 4 nivåer: ambassadør, grunnleggende turlederkurs, sommerturlederkurs og vinterturlederkurs. 

Utdanningen er tenkt som en stige, der ambassadørkurs er laveste nivå, og vinterturleder høyeste nivå.

Trygghet og trivsel

Utdanningen brukes til å sikre god turledelse i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av turgrupper: barn, unge, voksne og eldre. Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. Utdanningen er tenkt som en kursrekke totalt over 6 helger eller minimum 14,5 dager som gir en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne uansett årstid og alder. Som turleder er man et forbilde for andre, og formålet med utdanningen er å stimulere deltakerne til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norske friluftstradisjoner.

Nyutdannede sommerturledere 2019: Fra venstre: Ane Christensen Tange, Anne Larsen, Sigurd Olsen Solvang, Aina Brusveen, Åshild Hveem, Kari Landheim Austlid, Heidi M. Pedersen, Øyvind Hasli, Kjell Vidar Holen. Foran HHTs dyktige instruktører Per Bergsvein Støen og Jon Simensen.
Nyutdannede sommerturledere 2019: Fra venstre: Ane Christensen Tange, Anne Larsen, Sigurd Olsen Solvang, Aina Brusveen, Åshild Hveem, Kari Landheim Austlid, Heidi M. Pedersen, Øyvind Hasli, Kjell Vidar Holen. Foran HHTs dyktige instruktører Per Bergsvein Støen og Jon Simensen.

Godkjente instruktører

Utdanningen av turledere gjennomføres av godkjente kursledere. Disse utdannes på et årlig kurslederseminar som arrangeres i oktober - november hvert år.