TURUTVALG

LederTurid Borudturid.borud@hedmark.org907 25 853 
MedlemJessica Grønstad


473 38 433
Medlem

Leif Bjarne Steinbakken

 905 88 587
MedlemKjell Vidar Holen
994 91 179
Medlem Torunn Holt Jensen456 11 001
MedlemRenate Løvli
SekretærAnne Helga Meltinganne.helga.melting@dnt.no

 902 35 148