TURUTVALG

LederTurid Borudturidborud@gmail.com907 25 853 
MedlemUnni Thoresen


412 67 823
Medlem

Leif Bjarne Steinbakken


 905 88 587
MedlemKjell Vidar Holen
994 91 179
MedlemTorunn Holt Jensen
456 11 001
MedlemThomas Pedersen
SekretærAnne Helga Meltinganne.helga.melting@dnt.no

 902 35 148